ร่วมตรวจด่านเฝ้าระวัง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข่าวที่ 83/2562
วันที่ 11 เมษายน 2562
🔅นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมตรวจด่านเฝ้าระวัง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมสนับสนุนเครื่องดื่ม ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
@ สถานีข่าว พช. CNS:หนองม่วงไข่

(Visited 26 times, 1 visits today)