ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

ข่าวที่ 46/2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดแพร่
@สถานีข่าว พช.CNS:หนองม่วงไข่

(Visited 11 times, 1 visits today)