ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่3/2562

ข่าวที่ 38/2562
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมายนางนภัสนันท์ อัครพงษ์อังกูร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
@สถานีข่าว พช.CNS:หนองม่วงไข่

(Visited 26 times, 1 visits today)