การตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯในการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2562

ข่าวที่ 42/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ