ศึกษาดูงานบ้านปราชญ์ด้านอาชีพและฝึกปฏิบัติอาชีพปักผ้าตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสาวธัญญาณี ศรีใจอินทร์ นักวิช [...]

อ่านต่อ

ประชุมโครงการอบรมเสริมสร้างให้ความรู้แก่ประชาชนจิตอาสาและขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอห [...]

อ่านต่อ