ร่วมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 24ธันวาคม 2561 นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลหนองม่วงไข่ ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืชผักตบชวา ณ บริเวณคลองร่องโป่ง ม.1 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน โดยมี นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานในพิธีฯ

(Visited 20 times, 1 visits today)