ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการขอรับงบประมาณสนับสนุนแก่คณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการขอรับงบประมาณสนับสนุนแก่คณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวังหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลวังหลวง และ บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว ณ ห้องประชุมอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 12 times, 1 visits today)