ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมายนางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ เข้าประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่

(Visited 32 times, 1 visits today)