ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางนภัสนันท์ อัครพงศ์อังกูร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อชี้แจงแนวทางและกฎระเบียบข้อปฏิบัติของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ บ้านหนองใหม่พัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 19 times, 1 visits today)