ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการขอรับงบประมาณสนับสนุนแก่คณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอห [...]

อ่านต่อ

ศึกษาดูงานบ้านปราชญ์ด้านอาชีพการทำขนมทองม้วน กลุ่มแปรรูปกล้วย และฝึกปฏิบัติอาชีพขนมทองม้วนกรอบตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชากา [...]

อ่านต่อ