ร่วมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อม นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านริมยม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว และ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 40 times, 1 visits today)