ประชุมหารือ ชี้แจงการตรวจสอบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองระดับอำเภอ ประชุมหารือ ชี้แจงการตรวจสอบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรัด ณ หอประชุมที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 12 times, 1 visits today)