ติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาอาหารพื้นถิ่นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านริมยม และบ้านวังหลวง

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาอาหารพื้นถิ่นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านริมยม และบ้านวังหลวง ณ ศาลาประชาคมบ้านริมยม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว จังหวัดแพร่

(Visited 44 times, 1 visits today)