ประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ ขาวล้วน พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ ประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ โดยมีนายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานในการอประชุมชี้แจง ณ หอประชุมอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 29 times, 1 visits today)