ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ร้านค้า ตลาดประชารัฐ

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น.นายไพโรจน์ ขาวล้วน พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ร้านค้า ตลาดประชารัฐ ณ สนามเสรีไทย ตลาดสดหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่

(Visited 31 times, 1 visits today)