ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน ได้รับมอบหมายจากนายไพโรจน์ ขาวล้วน พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่      เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

(Visited 37 times, 1 visits today)