พิธีแจกปุ๋ยดาวเรืองมหามงคล ตามรอยพ่อ

วันที่  14 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์  ขาวล้วน พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมพิธีแจกปุ๋ยดาวเรืองมหามงคล ตามรอยพ่อ เพื่อเป็นการน้อมนำหลักแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด นายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานพิธีฯ  โดยมีพระครูวิจิตรพัฒนวิมล เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงไข่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารอปท ปลัดอำเภอ ปลัดอปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่ มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน 350 คน ณ วัดแม่คำมีรัตนปัญญา ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

(Visited 42 times, 1 visits today)