ประชุมผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ ขาวล้วน พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ประชุมผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ อำเภอหนองม่วงไข่ เพื่อทบทวนผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีผู้ประกอบการฯเข้าร่วม จำนวน 50 ราย และมีนางชรินรัตน์ สังข์พิชัย ปลัดอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมในการประชุมฯ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 69 times, 1 visits today)