ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30น. นายไพโรจน์  ขาวล้วน  พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่  มอบหมายให้นางศรีพรรณ ธูปบูชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)  ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

(Visited 38 times, 1 visits today)