กิจกรรมรณรงค์และสร้างความตระหนักในชุมชนพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์  ขาวล้วน พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์และสร้างความตระหนักในชุมชนพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ โดยมีนายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีผู้แทน ทสจ.แพร่ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองม่วงไข่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารสถานศึกษา, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, นักเรียน, นักศึกษา, จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ จำนวนกว่า 452 คน และได้มีการปล่อยแถวเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนในพื้นที่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 22 times, 1 visits today)