ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30น. นายไพโรจน์  ขาวล [...]

อ่านต่อ

การประชุมการซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ไทยยั่งยืน ให้แก่คณะกรรมการการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด/อำเภอ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์  ขาว [...]

อ่านต่อ