ประชุมประจำเดือนกำนัน ผูัใหญ่บ้าน

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ ขาวล้วน พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ เข้าประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 29 times, 1 visits today)