ประชุมการรักษาความสงบเรียบร้อยพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมใจ ทองจริง พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมประชุมการรักษาความสงบเรียบร้อยพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยมีนายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอหนองม่วงไข่ เปิดการประชุมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและกำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 34 times, 1 visits today)