ประชุมประจำเดือนพัฒนาสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมประชุมประจำเดือนพัฒนาสตรีระดับอำเภอ เพื่อปรึกษาหารือขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำบลในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 25 times, 1 visits today)