ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. นางสาวสมใจ  ทองจริง พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยมีนายบุญเลิศ  ศิริษา นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานการประชุมฯ  มีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอหนองม่วงไข่ เข้าร่วมประชุม ณ วัดแม่คำมีรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

(Visited 30 times, 1 visits today)