ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมใจ  ทองจริง พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ โดยมีนายสุทัศน์  อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอหนองม่วงไข่ เปิดการประชุมฯและเวลา 15.30 น.  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยมีนายสุทัศน์  อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานการประชุม ณ อาคารหอประชุมอำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

(Visited 17 times, 1 visits today)