ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ  ทองจริง พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ โดยมีนายสุทัศน์  อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมอำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 22 times, 1 visits today)