จัดประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานดอกไม้จันทน์

13 ตุลาคม 2560 อำเภอหนองม่วงไข่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 423 คน

(Visited 13 times, 1 visits today)