ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. นางสาวสมใจ  ทอ [...]

อ่านต่อ