ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ  ทองจริง  พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมายให้นางศรีพรรณ  ธูปบูชา นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุุมโรคและภัยสุขภาพระดับอำเภอ ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) โดยมีนายสุทัศน์  อติวรรณาพัฒน์  นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 30 times, 1 visits today)