ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นางนภัสนันท์  อัครพงศ์อังกูร นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2560 โดยมีนายวีรกานต์ บุญตัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

(Visited 18 times, 1 visits today)