ร่วมพิธีเปิดวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และวันสุนทรภู่”

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นางสาวสมใจ  ทองจริง พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมายให้นางสาวธัญญาณี  ศรีใจอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และวันสุนทรภู่โดยมีนายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  ได้มีการจัดกิจกรรมจัดขบวนถือป้ายเพื่อเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด จากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ถึงโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ และนักเรียนโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 48 times, 1 visits today)