กิจกรรมการประกวดคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2560 ของจังหวัดเเพร่

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์  ผู้ตรวจราชการกรมฯ เเละนายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง คณะกรรมการการคัดเลือกฯ (ส่วนภูมิภาค) กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการประกวดคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2560 ของจังหวัดเเพร่  และนางสาวสมใจ  ทองจริง พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่  ได้รับคัดเลือกประเภทพัฒนาการอำเภอ  โดยมีนายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์นายอำเภอหนองม่วงไข่ กล่าวให้การต้อนรับ  ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 31 times, 1 visits today)