รับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่าน VDO Conference

วันที่ 12 มิถุนายน 2560. นายวีรกานต์ บุญตัน  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาการอำเภอ และพนักงานกองทุนฯ ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

(Visited 22 times, 1 visits today)