โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประชุม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ ” โดยมีผู้นำกลุ่มสตรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนภาคเหนือ เข้าร่วม 17 จังหวัด ในการรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่

(Visited 34 times, 1 visits today)