อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ ทองจริง พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมโครงการ อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อพบปะ และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสุทัศน์  อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ ได้จัดกิจกรรมตลาดสัมมาชีพชุมชน โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนตำบลแม่คำมี และตำบลตำหนักธรรม ณ วัดแม่คำมีรัตนปัญญา  ตำบลแม่คำมี  อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 36 times, 1 visits today)