ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดยกระดับกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากการตรวจสุขภาพในระดับ C ให้เป็นระดับ B และ A

22 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมใจ ทองจริง พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมายให้นางสาวธัญญาณี ศรีใจอินทร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมอบรมโครงการ “การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่” ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดยกระดับกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากการตรวจสุขภาพในระดับ C ให้เป็นระดับ B และ A โดยมีนายกิติชัย เหลืองกำจร ผอ.ป.ป.ส.ภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(Visited 35 times, 1 visits today)