นายชัยยะ ศรีชัยยะ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่