วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นางพงษ์อุมา โพธิ์กะต้น นายอำเภอหนองมะโมง เป็นประธานในการประชุม ก่อนการประชุมได้มอบใบประกาศเกียรติคุณการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทผู้นำชุมชน 2.ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชน ได้แก่กลุ่มปักผ้าด้วยมือ ม.6 บ้านศรีพัฒนา ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง 3.ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่ คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอหนองมะโมง 4.ประเภทชุมชน ได้แก่ บ้านศรีพัฒนา ม.6 บ้านศรีพัฒนา ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง พร้อมแนะนำตัว นางสาวณัฏฐนันท์ พิทักษ์ประชา อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ 2562)

ข่าว [...]
อ่านเพิ่มเติม

@ สพอ.หนองมะโมง 21/6/62 นางพงษ์อุมา โพธิ์กะต้น นายอำเภอหนองมะโมง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ออกพบปะ ประชาชน ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.)และให้กำลังใจแก่กลุ่มอาชีพปักผ้าด้วยมือ งบอุดหนุน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลวังตะเคียน และตำบลกุดจอก และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ฯ รัชกาลที 10 ณ.ม.13 ตำบลวังตะเคียน …

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการ อ.หนองมะโมง และปลัดฝ่ายปกครอง นางภูสุตา บุญไว พร้อมเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ให้ความรู้ เรื่อง การออมแห่งชาติ(กอช.) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่องทางการตลาด แนวทางการดำเนินโครงการ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (การปักผ้าด้นมือ)อ.หนองมะโมง เพื่อติดตามและกำกับดูแล และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งที่หมู่ 1 ,11,ต.หนองมะโมงและ หมู่ที่ 3 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการ อ.หนองมะโมง นางภูสุตา บุญไว ปลัดฝ่ายปกครอง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี อ.หนองมะโมง หมู่ที่ 6 ,11,12 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

17 มิ.ย.62 [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.หนองมะโมง 11/6/62 นายสำราญ นันทนีย์ รอง ผวจ.ชัยนาท ประธานโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมี นางพงษ์อุมา โพธิ์กะต้น นายอำเภอหนองมะโมง พร้อม หน.ส่วนราชการ กลุ่มองค์กร ประชาชนชาวบ้านศรีพัฒนา ม. 6 ตำบลกุดจอก ให้การต้อนรับ และนำเสนอกิจกรรมดีเด่น

@สพอ.หนองมะโมง [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายสมหวัง พ่วงบางโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานรับฟังการบรรยายธรรม พระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต์ และประกอบพิธีถวายองค์กฐินสามัคคี

11 พ.ย. 61 เวลา 9.00 – 12.30 น นายสมหวัง พ่วงบางโ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.หนองมะโมง ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ลอกผักตบชวา ณ บริเวณคลองวังอ้ายค้อน ม.6 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

@หนองมะโมง วันนี้ 8 ส.ค.61เวลา 0900 น. นางจิดาภา พุ่มมณ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.หนองมะโมง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ที่มาติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@สพอ.หนองมะโมง วันที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. นางจิดาภ [...]
อ่านเพิ่มเติม