นางสุชีรา โสดาทิพย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองกี่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongki วันที่ 14 ต.ค. 2564

นางสุชีรา โสดาทิพย์ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”