นางสุชีรา โสดาทิพย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองกี่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongki วันที่ 08 พ.ย. 2565

🔆บุรีรัมย์ – พช.หนองกี่🔆 “ขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์ สู่ โคก หนนอง นา พัฒนาชุมชน)”

🔆บุรีรัมย์ – พช.หนองกี่🔆  “ขับเคลื่อนงานโครงการพั [...]