สพอ.หนองแค ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ”

🗓️วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

⏰เวลา 09.30 น.

     นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีเปิดจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองแค เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอหนองแค กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาบริเวณโรงเรียนวักโคกกลาง ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
     ในการนี้ นางสาวจันจิรา นาคภูมิ พัฒนาการอำเภอหนองแค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
📝 ประชาสัมพันธ์โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
🌻มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี
🌻Change for good
🌻เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Visited 5 times, 1 visits today)