นางสาวจันจิรา นาคภูมิ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองแค

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongkhae วันที่ 15 มี.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแคพร้อมด้วย องค์กรสตรีอำเภอและคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเข้าพบนายอำเภอหนองแค เพื่อแสดงความยินดีและรับมอบนโยบาย