โครงสร้างบุคคลากร

นางร่มไทร สุนทรหงษ์

พัฒนาการอำเภอหนองหิน

นายสุวิท คูณเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองหิน

นายนพวิทย์ พัชรธรรมวิทย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลตาดข่า และตำบลปวนพุ

(Visited 622 times, 1 visits today)