พชอ. อำเภอหนองหิน ออกเยี่ยมและช่วยเหลือคนไข้

เข้าชม 6 ครั้ง

🌸 สพอ.หนองหิน ร่วมกิจกรรมออกเยี่ยมและมอบเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือคนไข้ กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองทุนฯ ระดับอำเภอ 🌸

📅 วันที่ 21 มกราคม 2565
เวลา 09.00 น. ณ บ้านไร่พวย ม.4 ต.ตาดข่า, บ้านผาหวาย ม.3 ต.ปวนพุ และบ้านจอมทอง ม.13 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย

✨นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอหนองหิน เป็นประธานกิจกรรมออกเยี่ยมและมอบเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือคนไข้ กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองทุนฯ ระดับอำเภอ จำนวน 3 ราย
ในการนี้ นางร่มไทร สุนทรหงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกเยี่ยมและมอบเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือคนไข้ ดังกล่าว

🤝การดำเนินการในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด

📸 ภาพ/ข่าว: ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน
🌞 🌞 หนองหินถิ่นมหัศจรรย์ พฤกษ์พันธุ์ล้นหลาม หินงามถ้ำสวย มากด้วยน้ำใจ ⛰️
🎉 Change for good 🎉

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#พชเลย #พชหนองหิน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 6 times, 1 visits today)