สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฮีร่วมดำเนินจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี

💠สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมดำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 3 มีนาคม เวลา 9.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกร [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠 พช.หนองฮี จว.ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงระดับระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life : CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่

สพอ.หนองฮี ประชุมสร้างความเข้าใจก่อนเริ่มงาน ระหว่าง สพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมสนับสนุนให้กำลังใจทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฮี

💠โคก หนอง นา อำเภอหนองฮี “แปลงระดับตำบล” 💠ว [...]
อ่านเพิ่มเติม