สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฮี
หมู่ 10 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
จังหวัดร้อยเอ็ด, 45140 เบอร์โทรศัพท์ 081-8224636

(Visited 179 times, 1 visits today)