วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมสนับสนุนให้กำลังใจทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฮี

💠โคก หนอง นา อำเภอหนองฮี “แปลงระดับตำบล”
💠วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมสนับสนุนให้กำลังใจทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฮี เนื่องในโอกาสสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงาน ปปช. จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน ณ แปลงระดับตำบล (นายสมบูรณ์ กมลเลิศ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองจาน ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 ภาพ/ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฮี รายงาน

(Visited 17 times, 1 visits today)