นายกิจจา โฉมวิไล นายอำเภอหนองฮี ได้มอบเงินช่วยเหลือชาวบ้าน ต.ดูกอึ่ง ที่ไฟไหม้บ้าน

(Visited 163 times, 1 visits today)