สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฮี

จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวพิศมัย ปิ่นบุตร

พัฒนาการอำเภอหนองฮี

คำขวัญ : หนองฮีแดนสรภัญญ์ บ่อพันขันเมืองโบราณ งามตระการพระเจ้าใหญ่ พงไพรวานรมาก หลายหลากผ้ามัดหมี่ ประชาชีใผ่คุณธรรม