สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฮี

จังหวัดร้อยเอ็ด

นายจำรัสชัย จำปา

พัฒนาการอำเภอหนองฮี

คำขวัญ : หนองฮีแดนสรภัญญ์ บ่อพันขันเมืองโบราณ งามตระการพระเจ้าใหญ่ พงไพรวานรมาก หลายหลากผ้ามัดหมี่ ประชาชีใผ่คุณธรรม