สพอ.หนองโดน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)  

 

📆 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอหนองโดน/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอหนองโดนและ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองโดน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ปลัดอำเภอหนองโดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารองค์การส่วนตำบลบ้านกลับ นักศึกษาวิชาทหารจาก มทบ.ที่18 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

✅ซึ่งว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีวรรณ  ขวัญเมือง พัฒนาการอำเภอหนองโดน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองโดน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

🏛️ทั้งนี้นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี/รอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยมีกิจกรรมดังนี้

📍ปลูกผักสวนครัว ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุและต้นกล้าโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และ อบต.บ้านกลับ

📍ติดตั้งถังขยะเปียก เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

📍ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

❇️กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด และตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ

😷การดำเนินกิจกรรมเเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ประชาสัมพันธ์โดย: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองโดน

🌻มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี

🌻 Change for good

🌻เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

(Visited 2 times, 1 visits today)